Oljebrännare "Pressluftbrännare".

Turboflame pressluftbrännare finfördelar oljan med hjälp av luft från högtrycksfläkt, primärluft. Övrig förbränningsluft, sekundärluft, tillföres förbränningsprocessen genom en luftspalt mellan de eldfasta dyserna.

Är brännaren förberedd för eldning med förvärmd olja utrustas ventilblock samt det specialbyggda mätarhuset för oljemätaren med ett varmhållningssystem för att göra brännaren start- och driftsäker efter stillestånd.

Turboflame pressluftbrännare har en enkel och robust konstruktion med få rörliga delar. Detta gör brännaren mycket driftsäker samtidigt som den kräver minimalt underhåll och med ett obetydligt slitage som kan påverka de goda förbränningsegenskaperna.

Pressluftbrännare för bioolja TF10, 25-150 l/h

Transportabel panncentral 10MW, Bioolja/Eo1, Lilleström Norge

Pressluftbrännare monterade på Osby eldrörspannor 2 och 4 MW hos Scania Oskarshamn.

Pressluftbrännare monterade på VEÅ hetvattenpannor 2 x 10 MW hos Affärsverken i Karlskrona.

Rulla till toppen