Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter
CTC AB, 556060-2269, behandlar dina personuppgifter i samband med respektive ändamål nedan. CTC AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Våra kontaktuppgifter är CTC AB, Box 309, 341 34 Ljungby, 0372-88 000. Vi värnar om din integritet och vill därför ge information om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi lämnar ut dina uppgifter till tredje part såsom installatörer och samarbetspartners för att utföra av dig begärda tjänster. Vi lämnar även ut uppgifter till försäkringsbolag för att produkterna ska vara försäkrade.

Dina rättigheter
I enlighet med dataskyddslagstiftning har du rätt att begära tillgång till information om vilka av dina personuppgifter som behandlas och begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att invända mot och begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter samt rätt att begära radering av dina personuppgifter. Du har under vissa förutsättningar även rätt att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta dpc@ctc.se. Om du inte är nöjd med vår service har du även rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet i enlighet med dataskyddsförordningen.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-24.

Rulla till toppen