Styr-, regler- och övervakningsutrustning.

Turboflame levererar och installerar utrustning för styr-, regler- och övervakning av ång- och värmecentraler.
Lågspänningsställverk och apparatskåp med instrumentering av samtliga objekt inom centralen.

Automatikskåp till en brännare utrustad med brännarkontroll och O2-reglering.

Modern elektronisk teknologi används i den PLC-baserade brännarkontrollen som övervakar och styr brännaren. Operatörspanel för indikering och programmering
av alla viktiga faser i programcykeln, felindikeringar av de senaste felen, starträknare, drifttidräknare, flamintensiteten etc. går att avläsas.

  • Elektronisk kvotreglering där varje driftpunkt finjusteras för optimal drift och stort reglerområde.
  • Kapacitetsregulator.
  • Eldningsautomat.
  • Täthetskontroll (gaseldning).
  • O2-reglering som oberoende av lufttryck, luftfuktighet och temperatur alltid håller en jämn O2-halt.
  • Frekvensstyrning av förbränningsluftfläktar.
  • Kvotstyrd rökgasåterföring vid leverans av brännare i Low-Nox utförande.

PLC-system

Överordnade datoriserade styr och övervakningssystem. Nedan ser skärmdumpar från ett PLC-system i en panncentral hos Nacka Strand, utvecklat av Regtek AB i Stockholm.

Rulla till toppen