Oljeberedningsutrustning

Turboflame pressluftbrännare användes vid förbränning av alla på marknaden förekommande eldningsoljor och biooljor.

En förutsättning för en driftsäker anläggning ligger i en tillförlitlig och fungerande distributions- och förvärmningsanläggning.

Utrustningen är utvald och anpassad till varje anläggnings behov. Ingående enheter är av hög kvalité och väljes från väl kända tillverkare och leverantörer. Vid eldning med biooljor är oftast alla oljeberörda delar i rostfritt/syrafast material.

Oljeförvärmaraggregat levererat till Scania AB, Oskarshamn.

Oljeförvärmaraggregat (oljebord) för bioolja klart för leverans till Norge.

Rulla till toppen