Bioolja

Åtgärder för övergång till eldning med bioolja (Turboflamebrännare)

All bioolja måste förvärmas till 30°C eller mer beroende på kvalitet.
Värmevärdet i bioolja är något lägre än i Eo1 och brännaren måste därför justeras om i samband med övergången till eldning med bioolja.

Steg 1 innebär följande.

Om man vill veta att brännaren fungerar bra för eldning med bioolja men inte vet vilket kvalitet av bioolja man skall elda är steg 1 lämpligt

Vår minsta pressluftbrännare TF10
25-150 L/H anpassad för bioolja,
alla oljeberörda delar i rostfritt/syrafast
material om behov finns. 

Se även bilder under Oljebrännare

Alla o-ringar bytes till kvalitet viton.
Oljeslangar i PTFE (teflon)
Reglerventilen i ventilblocket bytes till en i rostfritt utförande.

Steg 2 innebär följande.

Om man har bestämt sig för att elda med bioolja och kommer att göra det en längre period.
Alla o-ringar bytes till kvalitet viton.
Oljeslangar i syrafast/rostfritt veckbälgsutförande (tilloppsslangen eluppvärmd)
Reglerventilen i ventilblocket bytes till en i rostfritt utförande.
Oljemätare i specialutförande med inre delar behandlade för aggressivt media.
Spaltoljefilter i rostfritt/syrafast utförande.
Reducerventil i rostfritt/syrafast utförande.
Manometrar etc. i rostfritt/syrafast utförande.

Steg 3 innebär följande.

Om man vill vara helt förberedd för framtidens olika typer av biooljor.

Steg 2 plus

Ventilblock i rostfritt/syrafast utförande.
Brännarinsatsen med munstycksrör och munstycksventil i rostfritt/syrafast utförande.
Överströmningsventil för oljeslinga i rostfritt/syrafast utförande.
Oljeförvärmarutrustning med oljepumpar, ventiler etc. i rostfritt/syrafast utförande.
Alla rör i oljeslingan skall vara i rostfritt/syrafast utförande.

Rulla till toppen